ISBN: 978-84-7887-887-1

Orto fàcil 4 – Quadern d’ortografia – 4t de primària

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en català
De 9 a 10 anys

11,00

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

Ortofàcil 4 – Quadern d’ortografia 4t de primària.
Quadern on es treballa l’ortografia on s’ajuda als alumnes a deduir les normes ortogràfiques de quart curs de primària amb els següents apartats:
  1. ordre alfabètic
  2. les síl·labes; síl·labes tònica i àtona
  3. sons de la vocal e; vocal o;
  4. els dígrafs
  5.  a/e àtones
  6. maculí i femení
  7.  essa sonora / essa sorda
  8. els diftongs
  9. derivats: p / b, u / v
  10.  l’apòstrof
  11. g / j ; tg / tj ; x / ix ; mb / mp / nv ; ig / tx ; s / ss
  12. paraules agudes; planes ; esdrúixoles
  13. contraccions
  14. la lletra h i les lletres mudes
  15. Per què / perquè
  16.  la numeració
  17. hem / em / amb
  18. interrogació / exclamació
  19. els dos punts ; punts suspensius

A més, inclouen dictats i solucionari del quadern.
Aquest quadern d’ortografia pertany a la col·lecció de sis quaderns d’ortografia dedicats a l’Educació Primària.

Aquests quaderns d’ortografia de primària estan graduats en sis cursos i pretenen mitjançant uns exercicis complets i entenedors que els alumnes adquireixin els continguts ortogràfics del curs. S’inicia als alumnes a l’ortografia mitjançant uns exercicis fàcils, divertits i graduats que els ajuden a escriure correctament el vocabulari del curs.

Objectiu: Adquirir els continguts ortogràfics de quart curs de primària.
Categories:
Num. pàgs. : 48
Tamany: 28,5 x 22 cm
Enquadernat: Grapat