ISBN: 978-84-7887-910-6

Orto ágil 5 – Quadern d’ortografia en castellà – 5è de Primària

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en castellà
De 10 a 11 anys

11,00

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

Ortoágil 5 – Quadern d’ortografia de castellà de 5è de primària.

Quadern on es treballa l’ortografia on s’ajuda als alumnes a deduir les normes ortogràfiques amb els següents apartats:

 1. palabras primitivas y derivadas
 2. acentuación
 3. tilde diacrítica
 4. diptongos e hiatos
 5. mb / nv
 6. uso de c / qu  ;  c / z
 7. uso de b
 8. palabras con -aber / -bir / -buir
 9. palabras con bu- / bur- / bus-
 10. palabras con -bilidad / -bundo / -bunda
 11. uso de j / g / gu / gü
 12. uso de j en los verbos
 13. palabras con -jero / -jera / -jería
 14. palabras con aje / eje
 15. verbos con g
 16. verbos con -ger / -gir
 17. uso de ll / y
 18. uso de v
 19. palabras con vice- / villa- / val- / di-
 20. palabras con hie- / hue- / hum-
 21. palabras con hiper- / hidro- / hipo- / hidra-

A més, inclouen dictats i solucionari del quadern.

Aquest quadern d’ortografia pertany a la col·lecció de sis quaderns d’ortografia en castellà dedicats a l’educació primària.

Aquests quaderns d’ortografia de primària són quaderns escolars que estan graduats en sis cursos i pretenen mitjançant uns exercicis complets i comprensibles que els alumnes adquireixin els continguts ortogràfics del curs. S’inicia els alumnes a l’ortografia mitjançant uns exercicis fàcils, divertits i graduats que els ajudin a escriure correctament el vocabulari del curs.

Objectiu: Adquirir els continguts ortogràfics de cinqué curs de primària.
Categories:
Num. pàgs. : 48
Tamany: 22 x 28,5 cm
Enquadernat: Grapat