ISBN: 978-84-7887-909-0

Orto ágil 4 – Quadern d’ortografia en castellà – 4t de Primària

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en castellà
De 9 a 10 anys

11,00

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

Ortoágil 4 – Quadern d’ortografia en castellà de 4t de primària.

Quadern on es treballa l’ortografia on s’ajuda als alumnes a deduir les normes ortogràfiques amb els següents apartats:

 1. letras mayúsculas
 2. palabras agudas, llanas y esdrújulas
 3. uso de r / rr  ;  c / qu  ;  c / z  ;  g
 4. uso de g / j  (aje , eje)
 5. uso de la g  (-gio/-gia ,  -ger/-gir)
 6. uso de g / gu / gü
 7. uso de ll / y
 8. uso de b / v (-bilidad)
 9. -d / -des
 10. uso de la h
 11. -hie / -hue
 12. ha / a
 13. he / e
 14. uso de la c (ct)
 15. qué / quién  ;  dónde / cuándo / cómo / cuánto
 16. a ver / haber
 17. por qué / porque
 18. punto y coma
 19. punto y seguido
 20. la interrogación
 21. … dictados

A més, inclouen dictats i solucionari del quadern.

Aquest quadern d’ortografia pertany a la col·lecció de sis quaderns d’ortografia en castellà dedicats a l’educació primària.

Aquests quaderns d’ortografia de primària són quaderns escolars que estan graduats en sis cursos i pretenen mitjançant uns exercicis complets i comprensibles que els alumnes adquireixin els continguts ortogràfics del curs. S’inicia els alumnes a l’ortografia mitjançant uns exercicis fàcils, divertits i graduats que els ajudin a escriure correctament el vocabulari del curs.

Objectiu: Adquirir els continguts ortogràfics del curs.
Categories:
Num. pàgs. : 48
Tamany: 22 x 28,5 cm
Enquadernat: Grapat