ISBN: 9788478879069

Orto ágil 2 imprenta – Quadern d’ortografia en castellà – 2n de Primària

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en castellà
De 7 a 8 anys

11,00

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

Ortoágil 2 – Quadern d’ortografia en castellà de 2n de primària. Lletra impremta.

Quadern on es treballa l’ortografia on s’ajuda als alumnes a deduir les normes ortogràfiques amb els següents apartats:

 1.  orden alfabético
 2.  letra mayúscula
 3.  br / bl / mb  ;  mp / mb
 4.  numeración
 5.  c / z  ;  ll / y  ;  g / gu  ;  c / qu
 6.  las sílabas. Clasificación
 7. cr / pr  ;  tr / dr  ;  gr / gl
 8. r / rr  ;  b / v  ;  g / j  ;  h- / -h-
 9. hay  /  había
 10.  hay  /  ahí
 11. y / i final de palabra
 12. al / del / de la
 13.  … y un juego ortográfico

A més, inclouen dictats i solucionari del quadern.

Aquest quadern d’ortografia pertany a la col·lecció de sis quaderns d’ortografia en castellà dedicats a l’educació primària.

Aquests quaderns d’ortografia de primària són quaderns escolars que estan graduats en sis cursos i pretenen mitjançant uns exercicis complets i comprensibles que els alumnes adquireixin els continguts ortogràfics del curs. S’inicia els alumnes a l’ortografia mitjançant uns exercicis fàcils, divertits i graduats que els ajudin a escriure correctament el vocabulari del curs.

Objectiu: Adquirir els continguts ortogràfics de segon curs de primària.
Categories:
Num. pàgs. : 48
Tamany: 22 x 28,5 cm
Enquadernat: Grapat