ISBN: 9788478879045

Orto ágil 1 imprenta – Quadern d’ortografia en castellà – 1r de Primària

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en castellà
De 6 a 7 anys

11,00

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

Ortoágil 1 – Quadern d’ortografia en castellà de 1r de primària. Lletra imprenta.

Quadern on es treballa l’ortografia on s’ajuda als alumnes a deduir les normes ortogràfiques amb els següents apartats:

 1. el abecedario o alfabeto
 2. letras mayúsculas y minúsculas
 3. letras, sílabas y palabras
 4. ll / ñ
 5. una cosa / más de una cosa
 6. separación de sílabas
 7. el / la
 8. b / v
 9. pl / cl ; br / bl
 10. un / una
 11. c / z  ;  mb / mp  ;  ll / y  ;  cl/pl/bl/gl/fl  ;  r / rr
 12. ayer / hoy
 13. sonidos de la letra c
 14. la letra h
 15. c / qu
 16. sonidos de la letra g
 17. … y un juego ortográfico

A més, inclouen dictats i solucionari del quadern.

Aquest quadern d’ortografia pertany a la col·lecció de sis quaderns d’ortografia en castellà dedicats a l’educació primària.

Aquests quaderns d’ortografia de primària són quaderns escolars que estan graduats en sis cursos i pretenen mitjançant uns exercicis complets i comprensibles que els alumnes adquireixin els continguts ortogràfics del curs. S’inicia els alumnes a l’ortografia mitjançant uns exercicis fàcils, divertits i graduats que els ajudin a escriure correctament el vocabulari del curs.

Objectiu: Adquirir els continguts ortogràfics de primer curs de primària.
Categories:
Num. pàgs. : 48
Tamany: 22 x 28,5 cm
Enquadernat: Grapat