ISBN: 978-84-7887-889-5

Orto fàcil 6 – Quadern d’ortografia – 6è de primària

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en català
De 11 a 12 anys

11,00

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

Ortofàcil 6 – Quadern d’ortografia 6è de primària.
Quadern on es treballa l’ortografia on s’ajuda als alumnes a deduir les normes ortogràfiques de sisè curs de primària amb els següents apartats:
 1.  a / e tòniques i àtones
 2.  l’apòstrof
 3.  la o àtona
 4.  els diftongs
 5. accentuació
 6. accent diacrític
 7. la dièresi
 8. les grafies r / rr  ;  j / g  ;  tj / tg  ;  b / v  ;  c / qu  ;  x / ix  ;  tx ; ig
 9.  essa sonora i essa sorda
 10. la lletra h
 11.  p / b  ;  t / d  ;  c / g  final de paraules
 12.  la t muda
 13.  l·l geminada
 14.  les contraccions
 15. quan / quant  ;  tan / tant
 16.  ús dels signes de puntuació

A més, inclouen dictats i solucionari del quadern.
Aquest quadern pertany a la col·lecció de sis quaderns d’ortografia dedicats a l’Educació Primària.

Aquests quaderns d’ortografia de primària estan graduats en sis cursos i pretenen mitjançant uns exercicis complets i entenedors que els alumnes adquireixin els continguts ortogràfics del curs. S’inicia als alumnes a l’ortografia mitjançant uns exercicis fàcils, divertits i graduats que els ajuden a escriure correctament el vocabulari del curs.

Objectiu: Adquirir els continguts ortogràfics de sisè curs de primària.
Categories:
Num. pàgs. : 48
Tamany: 28,5 x 22 cm
Enquadernat: Grapat