ISBN: 978-84-7887-888-8

Orto fàcil 5 – Quadern d’ortografia – 5è de primària

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en català
De 10 a 11 anys

11,00

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

Ortofàcil 5 – Quadern d’ortografia 5è de primària.
Quadern on es treballa l’ortografia on s’ajuda als alumnes a deduir les normes ortogràfiques de cinquè curs de primària amb els següents apartats:
  1. síl·laba tònica i síl·laba àtona
  2. els dígrafs
  3. a / e àtones  ;  so de la o àtona
  4. els diftongs i els hiats
  5.  l’apòstrof
  6. l’accentuació
  7. paraules agudes, planes i esdrúixoles
  8. la contracció
  9. accent diacrític
  10. essa sonora i essa sorda
  11. b / v  ;  g / j  ;  tg / tj  ;  c / qu  ;  g / gu  ;  x / ix  ;  tx / ig
  12.  la dièresi
  13.  b / p,  d / t  i  c / g  finals
  14. conte / compte / comte
  15.  per què / perquè
  16. tan / tant  ;  quan / quant
  17. l’us del punt i l’us de la coma
  18. ús dels signes d’interrogació i exclamació

A més, inclouen dictats i solucionari del quadern.

El cuadren Ortofàcil cinqué pertany a la col·lecció de sis quaderns d’ortografia dedicats a l’Educació Primària.

Aquests quaderns d’ortografia de primària estan graduats en sis cursos i pretenen mitjançant uns exercicis complets i entenedors que els alumnes adquireixin els continguts ortogràfics del curs. S’inicia als alumnes a l’ortografia mitjançant uns exercicis fàcils, divertits i graduats que els ajuden a escriure correctament el vocabulari del curs.

Objectiu: Adquirir els continguts ortogràfics del curs.
Categories:
Num. pàgs. : 48
Tamany: 28,5 x 22 cm
Enquadernat: Grapat