ISBN: 978-84-7887-886-4

Orto fàcil 3 – Quadern d’ortografia – 3r de primària

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en català
De 8 a 9 anys

11,00

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

Ortofàcil 3 – Quadern d’ortografia 3r de primària.

Quadern on es treballa l’ortografia on s’ajuda als alumnes a deduir les normes ortogràfiques amb els següents apartats:
a) ordre alfabètic
b) lletres majúscules
c) accent gràfic
d) classificació síl·labes ; síl·laba tònica i àtona
e) e oberta / e tancada  ;  o oberta / o tancada
f) a i e àtones  ; o tònica i o àtona
g) l’apòstrof
h) sons de la lletra c
i) c / qu  ;  g / j  ;  r / rr  ;  g / gu  ;  br / bl  ;  x / ix  ;  mb / mp / nv
j) essa sonora i essa sorda
k) terminacions -ava , -aven
l) consonants h i r
m) tan / tant
n) quan / quant
o) hem / em
p) la coma / el punt

A més, inclouen dictats i solucionari del quadern.

Aquest quadern pertany a la col·lecció de sis quaderns d’ortografia dedicats a l’Educació Primària.

Aquests quaderns d’ortografia de primària estan graduats en sis cursos i pretenen mitjançant uns exercicis complets i entenedors que els alumnes adquireixin els continguts ortogràfics del curs. S’inicia als alumnes a l’ortografia mitjançant uns exercicis fàcils, divertits i graduats que els ajuden a escriure correctament el vocabulari del curs.

Objectiu: Adquirir els continguts ortogràfics de tercer curs de primària.
Categories:
Num. pàgs. : 48
Tamany: 28,5 x 22 cm
Enquadernat: Grapat