ISBN: 978-84-7887-885-7

Orto fàcil 2 lligada – Quadern d’ortografia – 2n de primària

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en català
De 7 a 8 anys

11,00

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.
Ortofàcil 2 – Quadern d’ortografia 2n de primària. Lletra lligada.
Quadern on es treballa l’ortografia on s’ajuda als alumnes a deduir les normes ortogràfiques amb els següents apartats:
a) ordre alfabètic
b) lletres majúscules
c) accent gràfic
d) e oberta / e tancada  ;  o oberta / o tancada
e) la síl·laba ; síl·laba tònica i àtona
f) una cosa ; més d’una cosa
g) ca / ques  ;  ga / gues  ;  r / rr  ;  s / ss  ;  g / gu  ; g / j  ;  b / v  ;  b / v  ;  bl / br / mb  ;  ho / o
h) amb / em / hem
i) hi ha /  i a
j) els dígrafs
k) sons de la lletra s  ;  sons de la lletra c  ;  sons de la lletra g
l) essa sonora
m) lletres que no sonen
n) terminacions masculí / femení
o) mesos i dies
p) la numeració
q) terminacions -ava , -aven
A més, un joc d’ortografia…
A més, inclou solucionari del quadern.
Aquest quadern pertany a la col·lecció de sis quaderns d’ortografia dedicats a l’Educació Primària.
Aquests quaderns d’ortografia de primària estan graduats en sis cursos i pretenen mitjançant uns exercicis complets i entenedors que els alumnes adquireixin els continguts ortogràfics del curs. S’inicia als alumnes a l’ortografia mitjançant uns exercicis fàcils, divertits i graduats que els ajuden a escriure correctament el vocabulari del curs.
Objectiu: Adquirir els continguts ortogràfics de segon curs de primària.
Categories:
Num. pàgs. : 48
Tamany: 28,5 x 22 cm
Enquadernat: Grapat