ISBN: 978-84-7887-917-5

Orto eixida 6 – Quadern d’ortografia valenciana – 6é de primària

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en valencià
De 11 a 12 anys

11,00

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

Orto eixida 6Quadern d’ortografia en valencià de 6é de primària.

Quadern d’ortografia escolar on es treballa l’ortografia on s’ajuda als alumnes a deduir les normes ortogràfiques amb els següents apartats:

  1. a / e final de paraula
  2. l’apòstrof
  3. els diftongs
  4. els hiats
  5. accentuació
  6. l’accent diacrític
  7. la dièresi (¨)
  8. les grafies r / rr
  9. esse sonora i esse sorda
  10. j / g  ;  tj / tg
  11. la lletra h
  12. b / v  ;  c / qu  ;  x / ix
  13. x / tx / ig / g
  14. p / b  ;  t / d  ; c / g  final de paraula
  15. paraules homòfones
  16. l·l (ele geminada)
  17. les contraccions
  18. quan / quant  ;  tan / tant
  19. ús dels signes de puntuació
  20. … i dictats

A més, inclouen dictats i solucionari del quadern.

Aquest quadern d’ortografia en valencià pertany a la col·lecció de sis quaderns d’ortografia dedicats a l’educació primària (ortoeixida).

Aquests quaderns d’ortografia de primària són quaderns escolars que estan graduats en sis cursos i pretenen mitjançant uns exercicis complets i comprensibles que els alumnes adquireixin els continguts ortogràfics del curs. S’inicia els alumnes a l’ortografia mitjançant uns exercicis fàcils, divertits i graduats que els ajudin a escriure correctament el vocabulari del curs.

Objectiu: Adquirir els continguts ortogràfics de sisè curs de primària.
Categories:
Num. pàgs. : 48
Tamany: 22 x 28,5 cm
Enquadernat: Grapat