ISBN: 978-84-7887-916-8

Orto eixida 5 – Quadern d’ortografia valenciana – 5è de primària

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en valencià
De 10 a 11 anys

11,00

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

Orto eixida 5Quadern d’ortografia en valencià de 5é de primària.

Quadern d’ortografia escolar on es treballa l’ortografia on s’ajuda als alumnes a deduir les normes ortogràfiques amb els següents apartats:

  1. la síl·laba tònica i la síl·laba àtona
  2. els dígrafs
  3. a / e final de paraula
  4. o / u tòniques i àtones
  5. els diftongs
  6. els hiats
  7. l’apòstrof
  8. l’accentuació
  9. paraules agudes, planes i esdrúixoles
  10. la contracció
  11. l’accent diacrític
  12. esse sonora i esse sorda
  13. b / v  ;  g/ j  ;  tg / tj
  14. c / qu
  15. la dièresi
  16. g / gu  ;  x / ix  ;  tx / ig
  17. b / p  ;  d / t  ;  c / g  finals
  18. conte, comte, compte
  19. per què / perquè
  20. tan / tant  ;  quan / quant
  21. l’us de punt  ;  l’us de coma
  22. l’ús dels signes d’interrogació i d’admiració
  23. … i dictats

A més, inclouen dictats i solucionari del quadern.

Aquest quadern d’ortografia en valencià pertany a la col·lecció de sis quaderns d’ortografia dedicats a l’educació primària (ortoeixida).

Aquests quaderns d’ortografia de primària són quaderns escolars que estan graduats en sis cursos i pretenen mitjançant uns exercicis complets i comprensibles que els alumnes adquireixin els continguts ortogràfics del curs. S’inicia els alumnes a l’ortografia mitjançant uns exercicis fàcils, divertits i graduats que els ajudin a escriure correctament el vocabulari del curs.

Objectiu: Adquirir els continguts ortogràfics de cinquè curs de primària.
Categories:
Num. pàgs. : 48
Tamany: 22 x 28,5 cm
Enquadernat: Grapat