ISBN: 978-84-7887-915-1

Orto eixida 4 – Quadern d’ortografia valenciana – 4t de primària

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en valencià
De 9 a 10 anys

11,00

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

Orto eixida 4Quadern d’ortografia en valencià de 4t de primària.

Quadern d’ortografia escolar on es treballa l’ortografia on s’ajuda als alumnes a deduir les normes ortogràfiques amb els següents apartats:

  1. orde alfabètic: el diccionari
  2. les síl·labes
  3. síl·laba tònica i síl·laba àtona
  4. sons de la vocal e
  5. els dígrafs
  6. a / e final de paraula
  7. masculí / femení
  8. sons de la vocal o
  9. paraules acabades en -nt
  10. esse sonora i esse sorda
  11. els diftongs
  12. plurals
  13. derivats: p / b,  u / v
  14. l’apòstrof
  15. g / j  ;  tg /

A més, inclouen dictats i solucionari del quadern.

Aquest quadern d’ortografia en valencià pertany a la col·lecció de sis quaderns d’ortografia dedicats a l’educació primària (ortoeixida).

Aquests quaderns d’ortografia de primària són quaderns escolars que estan graduats en sis cursos i pretenen mitjançant uns exercicis complets i comprensibles que els alumnes adquireixin els continguts ortogràfics del curs. S’inicia els alumnes a l’ortografia mitjançant uns exercicis fàcils, divertits i graduats que els ajudin a escriure correctament el vocabulari del curs.

Objectiu: Adquirir els continguts ortogràfics de quart curs de primària.
Categories:
Num. pàgs. : 48
Tamany: 22 x 28,5 cm
Enquadernat: Grapat