ISBN: 978-84-7887-918-2

Orto eixida 1 – Quadern d’ortografia valenciana impremta – 1r de primària

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en valencià
De 6 a 7 anys

11,00

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

Orto eixida 1 en lletra d’impremtaQuadern d’ortografia en valencià de 1r de primària.

Quadern on es treballa l’ortografia on s’ajuda als alumnes a deduir les normes ortogràfiques amb els següents apartats:

 1. l’alfabet o abecedari
 2. lletres, majúscules i minúscules
 3. sons de les lletres vocals
 4. sons de la e / o
 5. lletres, síl·labes i paraules
 6. comptem síl·labes
 7. el / la / l’
 8. de / d’
 9. ll / ny
 10. mb / mp
 11. br / bl
 12. plural amb -es
 13. sons de la lletra r
 14. c / qu
 15. esse sonora s / z
 16. r / rr  ;  mb / nv
 17. els números
 18. g / gu
 19. sons de la lletra s
 20. b / v
 21. al / del / pel
 22. … més un joc ortogràfic

A més, inclouen dictats i solucionari del quadern.

Aquest quadern d’ortografia pertany a la col·lecció de sis quaderns d’ortografia dedicats a l’educació primària (ortoeixida).

Aquests quaderns d’ortografia de primària són quaderns escolars que estan graduats en sis cursos i pretenen mitjançant uns exercicis complets i comprensibles que els alumnes adquireixin els continguts ortogràfics del curs. S’inicia els alumnes a l’ortografia mitjançant uns exercicis fàcils, divertits i graduats que els ajudin a escriure correctament el vocabulari del curs.

Objectiu: Adquirir els continguts ortogràfics de primer curs de primària.
Categories:
Num. pàgs. : 48
Tamany: 22 x 28,5 cm
Enquadernat: Grapat