Col·lecció de quaderns de matemàtiques – Juguemos con los números – infantil

Autor/s: Elena Matías Santacoloma y Coia Romero Ventós
Col·lecció en castellà
De 4 a 6 anys

22,50

La col·lecció de quaderns “Castillo: Juguemos con los números” són 10 quaderns de matemàtiques infantils que introdueixen nens i nenes a la numeració (números del 0 al 9) i, finalment, els inicia a la suma i la resta, amb activitats diverses com fer grups, resseguir, pintar, comptar…

Els primers 6 quaderns treballen els números de l’1 al 9, començant per l’1 i 2, 3 i 4, així successivament fins al quadern nº 6 que repassa tots els números. Els quaderns 7 i 8 s’introdueix el concepte de suma (afegir) i resta (treure) i els quaderns 9 i 10 comencem amb sumes i restes per a preparar l’entrada a educació primària.

Els títols de la col·lecció de matemàtiques infantil “Juguemos con los números” son:

  1. “El 1 y el 2”
  2. “El 3 y el 4”
  3. “El 5 y el 6”
  4. “El 7 y el 8”
  5. “El 9 y el 0
  6. “Todos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0”
  7. “Concepto de suma: Añadir”
  8. “Concepto de resta: Quitar”
  9. “Empezamos a sumar”
  10. “Empezamos a restar”
Objectiu: Introducció a la numeració (0 al 9) i iniciació a la suma i la resta.
Categories:
Num. pàgs. : 16
Tamany: 26,5 x 19,5 cm
Enquadernat: Grapat