ISBN: 9788478872107

Quadern d’exercicis – Música 8 – primària

Autor/s: Marta Figuls
Quadern en català

2,25

El quadern de música exercicis nº8, és un quadern d’exercicis de música d’educació primària, amb activitats diverses amb el següent contingut:

 • Notes: Si i Fa.
 • Creació de melodies amb compassos donats prèviament.

En aquest quadern els nens aprenen la nota Si i Fa i la creació de melodies amb compassos. Les activitats de música que es fan en aquest quadern són: escriure notes en el pentagrama, escriure el nom de les notes, ratllar les notes Si i Fa, seguir sèries, compondre melodies seguint un codi donat…

Els continguts dels 12 quaderns de música són els següents:

 • nº 1 Reconeixement de la clau de sol. So-silenci. Qualitats del so.
 • nº 2 Reconeixement del pentagrama. So-silenci. Qualitats del so. Instruments de percusió.
 • nº 3 Escriptura de la clau de sol. Escriptura del pentagrama.
 • nº 4 Reconeixement de notes. Escriptura de la clau de sol i pentagrama.
 • nº 5 Concepte: línia-espai. Valor: rodona-silenci de negra.
 • nº 6 Notes: Sol, Mi, La.
 • nº 7 Notes: Re, Do, Do´. Concepte de compàs. Compositor.
 • nº 8 Notes: Si, Fa. Creació de melodies.
 • nº 9 Notes: Re’, Mi’. Valors: corxera, silenci de blanca. Sons naturals i artificials.
 • nº 10 Valors: semicorxera. Conceptes de nota amb punt, lligadura i calderó.
 • nº 11 Nota Fa’. Concepte de mf, f, p. Valors: corxera i dos semicorxeres. Treset de corxeres. Concepte de línia divisòria.
 • nº 12 Instruments: percussió, corda percudida, polsada i fregada, vent fusta i vent metall.
Objectiu: Facilitar l’aprenentatge de la lectura de partitures senzilles.
Categories:
Num. pàgs. : 16
Tamany: 20,5 x 19,5 cm
Enquadernat: Grapat