ISBN:  9788478876235

Quadern de matemàtiques – Puente matemáticas 3º – secundària

Autor/s: M. Ángeles Viudez
Quadern en castellà
De 14 a 15 anys

6,00

El quadern de matemàtiques “Puente matemáticas – Tercero de Secundaria” és un quadern d’exercicis de matemàtiques bàsics de tercer curs de secundària per a preparar el pas a quart curs de secundària.

Són exercicis de matemàtiques fàcils i molt adequats per a nens i nenes de 15 anys per al repàs a l’estiu i per a l’ús dels mateixos en el primer trimestre del curs per a valorar el nivell de l’alumne/a.

El quadern inclou el solucionari dels exercicis.

El contingut del quadern PUENTE tercero matemáticas inclou exercicis matemàtics per a nens de tercer de secundària:

Els nombres racionals

 • Fraccions.
 • Percentatges.

Potències. Notació Científica

 • Potències.
 • Notació científica.

Expressions algebraiques. Equacions

 • Expressions algebraiques.
 • Operacions amb polinomis.
 • Identitats.
 • Equacions de primer grau. Problemes.
 • Equacions de segon grau. Problemes.

Sistemes d’equacions

 • Sistemes d’equacions amb dues incògnites.
 • Mètode de substitució, d’igualació, de reducció.
 • Problemes amb sistemes.

Funcions i gràfiques

 • Les funcions i les gràfiques. Variacions d’una funció.

Funcions que tenen com a gràfica una recta

 • Funció lineal o de proporcionalitat directa.
 • La funció afí. La funció constant.

Relacions geomètriques en el pla

 • Teorema de Pitàgores. Aplicacions.
 • Àrees de figures planes.
 • Figures semblants.
 • La semblança en els triangles rectangles.

Figures de l’espai

 • Poliedres.
 • Àrees i volums de prismes i piràmides.