ISBN: 9788478874118

Quadern de matemàtiques – Puente matemáticas 4º – primària

Autor/s: Rosa N. Martí
Quadern en castellà
De 10 a 11 anys

3,00

El quadern de matemàtiques “Puente matemáticas – Cuarto de primaria” és un quadern d’exercicis de matemàtiques bàsics de quart curs de primària per a preparar el passo a cinquè curs de primària.

Són exercicis de matemàtiques fàcils i molt adequats per a nens i nenes de 10 anys per al repàs a l’estiu i per a l’ús dels mateixos en el primer trimestre del curs per a valorar el nivell de l’alumne/a.

El quadern inclou el solucionari dels exercicis.

El contingut del quadern PUENTE cuarto matemáticas inclou problemes matemàtics per a nens de quart de primària:

 • Operacions numèriques bàsiques: sumar, restar, multiplicar i dividir.
 • Càlcul mental.
 • Sèries numèriques.
 • Recta, semirecta, segment i línies poligonals.
 • Rectes paral·leles i rectes perpendiculars.
 • Propietats de la multiplicació: commutativa, associativa i element neutre.
 • Resolució i interpretació de problemes.
 • Mesures de longitud, capacitat i massa.
 • Angles: elements i classificació.
 • Fraccions: termes i representació.
 • El rellotge.
 • Números romans.
 • Doble i meitat.
 • Circumferència i cercle: elements.
 • La simetria respecte a un eix.
 • Polígons. Quadrilàters i triangles.
 • Estadística.
 • La mitjana aritmètica.
 • Els cossos geomètrics: cub, ortoedre, prisma, piràmide i cossos rodons.

Són quaderns de matemàtica fàcil per a nens de primària.

Objectiu: Preparar el pas a cinquè curs de primària.
Categories:
Num. pàgs. : 32
Tamany: 26,5 x 20 cm
Enquadernat: Grapat