ISBN: 9788478874538

Quadern de matemàtiques – Puente matemáticas 3º – primària

Autor/s: Rosa N. Martí
Quadern en castellà
De 8 a 9 anys

3,00

El quadern de matemàtiques “Puente matemáticas – Tercero de Primaria” és un quadern d’exercicis de matemàtiques bàsics de tercer curs de primària per a preparar el passo a quart curs de primària.

Són exercicis de matemàtiques fàcils i molt adequats per a nens i nenes de 9 anys per al repàs a l’estiu i per a l’ús dels mateixos en el primer trimestre del curs per a valorar el nivell de l’alumne/a.

El quadern inclou el solucionari dels exercicis.

El contingut del quadern PUENTE tercero matemáticas inclou problemes matemàtics per a nens de tercer de primària:

 • Operacions numèriques bàsiques: sumar, restar, multiplicar i dividir per una xifra.
 • Números de 3 i 4 xifres.
 • Descomposició de números.
 • Comparació i ordenació de números.
 • Símbols: = , > , <
 • Relació: número – nom.
 • Ordinals.
 • Taules de multiplicar.
 • Doble i triple.
 • Multiplicació per 10, 100, 1.000.
 • Interpretació i resolució de problemes.
 • Mesurar en m, cm i mm.
 • El km.
 • Mesurar en l, ½ l i ¼ l.
 • Mesurar en kg, ½ kg i ¼ kg.
 • Relació kg – g.
 • El calendari: mesos, setmanes i dies.
 • Les hores i els minuts.
 • Preus: euros i cèntims.
 • Línies.
 • Rectes.
 • Simetria.
 • Angles.
 • Figures geomètriques.
 • Circumferència i cercle.

Són quaderns de matemàtica fàcil per a nens de primària.

Objectiu: Preparar el pas a quart curs de primària.
Categories:
Num. pàgs. : 32
Tamany: 26,5 x 20 cm
Enquadernat: Grapat