ISBN: 9788478875030

Quadern de matemàtiques – Puente matemáticas 2º – secundària

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en castellà
De 13 a 14 anys

6,00

El quadern de matemàtiques “Puente Matemáticas Segundo de secundaria” és un quadern d’exercicis de matemàtiques bàsics de segon curs de secundària per a preparar el pas a tercer curs de secundària.

Són exercicis de matemàtiques fàcils i molt adequats per a nens i nenes de 14 anys per al repàs a l’estiu i per a l’ús dels mateixos en el primer trimestre del curs per a valorar el nivell de l’alumne/a.

El quadern inclou el solucionari dels exercicis.

El contingut del quadern PUENTE segundo matemáticas inclou exercicis matemàtics per a nens de 2n de secundària:

Els nombres enters

 • Operacions amb nombres enters. Problemes.
 • Divisibilitat. Problemes.

Els nombres racionals

 • Fraccions.
 • Operacions amb fraccions: Suma, resta, multiplicació i divisió de fraccions.
 • Problemes amb nombres racionals.

Potències i arrels

 • Operacions amb potències. Potències de base 10.
 • L’arrel quadrada i cúbica.

Proporcionalitat

 • Magnituds directament i inversament proporcionals. Problemes.
 • Percentatges. Problemes.
 • Problemes d’interès simple.

Expressions algebraiques

 • Operacions amb polinomis.
 • Treure factor comú.
 • Identitats notables.

Equacions de primer grau

 • Resolució d’equacions de primer grau. Problemes.
 • Resolució d’equacions amb nombres fraccionaris.

Figures planes

 • Construcció i punts notables dels triangles.
 • Teorema de Pitàgores. Problemes.
 • Perímetre i àrea de les figures planes. Problemes.

Figures semblants

 • Figures semblants. Problemes.
 • Teorema de Thales.
 • Triangles en posició de Thales.

Superfície dels cossos geomètrics

 • Tetraedre, cub i prisma. Problemes.
 • Cilindre, con i piràmide. Problemes.

Volum dels cossos geomètrics

 • Unitats de volum.
 • Volums. Problemes.

Funcions

 • Representació de punts.
 • Representació gràfica d’una funció. Problemes.

Estadística

Objectiu: Preparar el passo a tercer curs de secundària.
Categories:
Num. pàgs. : 56
Tamany: 26,5 x 19,5 cm
Enquadernat: Grapat