ISBN: 9788478874996

Quadern de matemàtiques – Puente matemáticas 1º – secundària

Autor/s: Rosa M. Martí
Quadern en castellà
De 12 a 13 anys

6,00

El quadern de matemàtiques “Puente matemáticas – Primero de Secundaria” és un quadern d’exercicis de matemàtiques bàsics de primer curs de secundària per a preparar el pas a segon curs de secundària.

Són exercicis de matemàtiques fàcils i molt adequats per a nens i nenes de 13 anys per al repàs a l’estiu i per a l’ús dels mateixos en el primer trimestre del curs per a valorar el nivell de l’alumne/a.

El quadern inclou el solucionari dels exercicis.

El contingut del quadern PUENTE primero matemáticas inclou exercicis matemàtics per a nens de 1r de secundària:

Els nombres naturals

 • Operacions amb nombres naturals.
 • Potències. Operacions amb potències.
 • L’arrel quadrada.
 • Problemes.

Divisibilitat

 • Múltiples i divisors.
 • Nombres primers i compostos.
 • Descomposició d’un número en factors primers.
 • El mínim comú múltiple (m.c.m.) i el màxim comú divisor (m.c.d.).
 • Problemes.

Els nombres enters

 • Conjunt dels nombres enters.
 • Suma, resta, multiplicació i divisió de nombres enters.
 • Potències i arrels quadrades de nombres enters.
 • Problemes.

Els nombres decimals

 • Lectura de nombres decimals.
 • Els nombres decimals en la recta numèrica.
 • Operacions amb nombres decimals. Problemes.

Les fraccions

 • Fraccions equivalents.
 • Operacions amb fraccions: suma, resta, multiplicació i divisió.
 • Problemes.

Proporcionalitat i percentatges

 • Proporcionalitat. Problemes de proporcionalitat directa i inversa.
 • Percentatges. Problemes.

Rectes i angles

 • Mediatriu i bisectriu.
 • Operacions amb mesures angulars.

Mides de longitud i superfície. Àrees

 • Mesures de longitud i superfície.
 • Perímetre i àrees.
 • Circumferència i cercle.
 • Problemes.

Els cossos geomètrics

 • Mesures de volum.
 • Volum del prisma i del cilindre.

Coordenades cartesianes

Objectiu: Preparar el pas al segon curs de secundària.
Categories:
Num. pàgs. : 56
Tamany: 26,5 x 19,5 cm
Enquadernat: Grapat