ISBN: 9788478874514

Quadern de Matemàtiques – Pont – Tercer Primària

Autor/s: L. Pàmies, C. Márquez
Quadern en català
De 8 a 9 anys

3,00

El quadern de matemàtiques Pont Matemàtiques Tercer de Primària és un quadern d’exercicis de matemàtiques bàsics de tercer curs de primària per preparar el pas a quart curs de primària.

Són exercicis de matemàtiques fàcils i molt adequats per a nens i nenes de 9 anys per al repàs a l’estiu i per l’ús dels mateixos en el primer trimestre del curs per valorar el nivell del nen o nena.

El contingut del quadern pont tercer inclou problemes matemàtics per a nens de Tercer de primària:

 • Operacions numèriques bàsiques: sumar, restar, multiplicar i dividir per una xifra.
 • Nombres de 3 i 4 xifres.
 • Descomposició de nombres.
 • Comparació i ordenació de nombres.
 • Símbols: =, >, <
 • Relació: nom – nombre.
 • Ordinals.
 • Taules de multiplicar.
 • Doble i triple.
 • Multiplicació per 10, 100, 1.000.
 • Meitats, terços i quarts.
 • Interpretació i resolució de problemes.
 • Mesurar en: m, cm i mm.
 • El km.
 • Mesurar en: l, ½ l i ¼ l.
 • Mesurar en: kg, ½ kg, ¼ kg i g.
 • Calendari: mesos, setmanes i dies.
 • Les hores i els minuts. Els quarts.
 • Preus: euros i cèntims.
 • Línia recta, corba, oberta i tancada.
 • Rectes paral·leles, secants i perpendiculars.
 • Simetries.
 • Angles.
 • Figures geomètriques.
 • Circumferència i cercle.
Objectiu: Repàs dels continguts per començar el nou curs sense dificultat.
Categories:
Num. pàgs. : 32
Tamany: 26,5 x 20 cm
Enquadernat: Grapat