ISBN: 9788478875344

Quadern de matemàtiques – Pont Tercer ESO – Secundària

Autor/s: Assumpció Salat, Carme Flavià
Quadern en català
De 14 a 15 anys

6,00

El quadern de matemàtiques Pont Matemàtiques Tercer de Secundària és un quadern d’exercicis de matemàtiques bàsics de tercer curs de secundària per preparar el pas a quart curs de secundària.

Són exercicis de matemàtiques fàcils i molt adequats per a nens i nenes de 15 anys per al repàs a l’estiu i per l’ús dels mateixos en el primer trimestre del curs per valorar el nivell del nen o nena.

El contingut inclou problemes matemàtics per a nens de Tercer de secundària:

 • ELS NOMBRES I LES UTILITATS
  • Fraccions.
  • Percentatges.
 • POTENCIACIÓ. NOTACIÓ CIENTÍFICA
  • Potenciació.
  • Notació científica.
 • LLENGUATGE ALGEBRAIC. EQUACIONS
  • Expressions algebraiques.
  • Operacions amb polinomis.
  • Identitats.
  • Equacions de primer grau. Problemes.
  • Equacions de segon grau. Problemes.
 • SISTEMES D’EQUACIONS
  • Sistemes d’equacions amb dues incògnites.
  • Mètode de substitució.
  • Mètode d’igualació.
  • Mètode de reducció.
  • Problemes de plantejament utilitzant sistemes.
 • FUNCIONS I GRÀFICS
  • Les funcions i els gràfics. Variacions d’una funció.
 • FUNCIONS QUE TENEN COM A GRÀFICA UNA RECTA
  • Funció lineal o de proporcionalitat directa.
  • La funció afí. La funció constant.
 • RELACIONS GEOMÈTRIQUES EN EL PLA
  • Teorema de Pitàgores. Aplicacions.
  • Àrees de figures planes.
  • Figures semblants.
  • La semblança en els triangles rectangles.
 • FIGURES A L’ESPAI
  • Poliedres.
  • Àrees i volums de prismes i piràmides.
  • Àrees i volums de cilindres, cons i esferes.
 • ESTADÍSTICA
  • Població i mostra. Variables estadístiques.
  • Elaboració d’una taula de freqüència.
  • Gràfic adequat al tipus d’informació.
  • Càlcul de mitjana, mediana, moda i desviació estàndard.
Objectiu: Repàs dels continguts per començar el nou curs sense dificultat.
Categories:
Num. pàgs. : 56
Tamany: 20,5 x 19,5 cm
Enquadernat: Grapat