Accedeix

Cistella

No hi ha productes a la cistella.

ISBN: 9788478875016

Quadern de matemàtiques– Pont Segon ESO – Secundària

Autor/s: M. Àngels Viudez
Quadern en català
De 13 a 14 anys

6,00

El quadern de matemàtiques Pont Matemàtiques Segon de Secundària és un quadern d’exercicis de matemàtiques bàsics de segon curs de secundària per preparar el pas a tercer curs de secundària.

Són exercicis de matemàtiques fàcils i molt adequats per a nens i nenes de 14 anys per al repàs a l’estiu i per l’ús dels mateixos en el primer trimestre del curs per valorar el nivell del nen o nena.

El contingut del quadern pont segon inclou problemes matemàtics per a nens de Segon de secundària:

 • ELS NOMBRES ENTERS
  • Operacions amb nombres enters. Problemes.
  • Relació de divisibilitat. Problemes.
 • ELS NOMBRES RACIONALS
  • Fraccions.
  • Operacions amb fraccions: Suma, resta, producte i quocient de fraccions.
  • Problemes amb nombres racionals.
 • POTÈNCIES I ARRELS
  • Operacions amb potències i potències de base 10.
  • L’arrel quadrada i l’arrel cúbica.
 • PROPORCIONALITAT
  • Magnituds directament i inversament proporcionals. Problemes.
  • Percentatges. Problemes.
  • Problemes d’interès bancari.
 • EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES
  • Operacions amb polinomis.
  • Extracció de factor comú.
  • Productes notables.
 • EQUACIONS DE PRIMER GRAU
  • Resolució d’equacions de primer grau. Problemes.
  • Resolució d’equacions amb denominadors.
 • FIGURES PLANES
  • Construcció i punts notables dels triangles.
  • Teorema de Pitàgores. Problemes.
  • Perímetres i àrees de les figures planes. Problemes.
 • SEMBLANÇA
  • Figures semblants. Problemes.
  • Teorema de Tales.
  • Triangles en posició de Tales.
 • SUPERFÍCIES DELS COSSOS GEOMÈTRICS
  • Tetràedre, cub i prisma. Problemes.
  • Cilindre, con i piràmide. Problemes.
 • VOLUM DE COSSOS GEOMÈTRICS
  • Unitats de volum.
  • Volums. Problemes.
 • FUNCIONS
  • Representació de punts.
  • Representació gràfica d’una funció. Problemes.
 • ESTADÍSTICA
Objectiu: Repàs dels continguts per començar el nou curs sense dificultat.
Categories:
Num. pàgs. : 56
Tamany: 20,5 x 19,5 cm
Enquadernat: Grapat