ISBN: 9788478873685

Quadern de Matemàtiques – Pont – Quart Primària

Autor/s: R. M. Martí
Quadern en català
De 9 a 10 anys

3,00

El quadern de matemàtiques Pont Matemàtiques Quart de Primària és un quadern d’exercicis de matemàtiques bàsics de quart curs de primària per preparar el pas a cinquè curs de primària.

Són exercicis de matemàtiques fàcils i molt adequats per a nens i nenes de 10 anys per al repàs a l’estiu i per l’ús dels mateixos en el primer trimestre del curs per valorar el nivell del nen o nena.

El contingut inclou problemes matemàtics per a nens de Quart de primària:

 • Operacions numèriques bàsiques: sumar, restar, multiplicar i dividir.
 • Càlcul mental.
 • Seriacions.
 • Recta, semirecta, segment i línies poligonals.
 • Recta paral·lela i recta perpendicular.
 • Propietats de la multiplicació: commutativa, associativa i element neutre.
 • Resolució i interpretació de problemes.
 • Mesures de longitud.
 • Classificació dels angles.
 • Mesures de massa.
 • Representació gràfica de les fraccions.
 • Nombres romans.
 • Mesures de capacitat.
 • Doble i meitat.
 • La circumferència i el cercle.
 • Simetria respecte a un eix.
 • Classificació dels polígons.
 • Estadística.
 • Mitjana aritmètica.
 • Els cossos geomètrics.
Objectiu: Repàs dels continguts per començar el nou curs sense dificultat.
Categories:
Num. pàgs. : 32
Tamany: 26,5 x 20 cm
Enquadernat: Grapat