ISBN: 9788478874972

Quadern de matemàtiques – Pont Primer ESO – Secundària

Autor/s: M. Àngels Viudez
Quadern en català
De 12 a 13 anys

6,00

El quadern de matemàtiques Pont Matemàtiques Primer de Secundària és un quadern d’exercicis de matemàtiques bàsics de primer curs de secundària per preparar el pas a segon curs de secundària.

Són exercicis de matemàtiques fàcils i molt adequats per a nens i nenes de 13 anys per al repàs a l’estiu i per l’ús dels mateixos en el primer trimestre del curs per valorar el nivell del nen o nena.

El contingut inclou problemes matemàtics per a nens de primer de secundària:

 • Operacions amb nombres naturals.
 • Potències. Operacions amb potències.
 • L’arrel quadrada.
 • Problemes.
 • DIVISIBILITAT
  • Múltiples i divisors.
  • Nombres primers i compostos.
  • Descomposició d’un nombre en factors primers.
  • El mínim comú múltiple (m.c.m.) i el màxim comú divisor (m.c.d.).
  • Problemes.
 • ELS NOMBRES ENTERS
  • El conjunt dels nombres enters.
  • Suma, resta, multiplicació i divisió de nombres enters.
  • Potències i arrels de nombres enters.
  • Problemes.
 • ELS NOMBRES DECIMALS
  • Significat de les xifres decimals.
  • Els decimals en la recta numèrica.
  • Operacions amb nombres decimals.
  • Problemes.
 • LES FRACCIONS
  • Significat de les fraccions.
  • Fraccions equivalents.
  • Operacions amb fraccions: suma, resta, multiplicació i divisió.
  • Problemes.
 • PROPORCIONALITAT I PERCENTATGE
  • Proporcionalitat. Problemes de proporcionalitat directa i inversa.
  • Percentatges.
  • Problemes.
 • RECTES I ANGLES
  • Mediatriu i bisectriu.
  • Operacions amb mesures angulars.
 • MESURES DE LONGITUD I SUPERFÍCIE. ÀREES
  • Mesures de longitud i superfície.
  • Perímetres i àrees.
  • Circumferència i cercle.
  • Problemes.
 • ELS COSSOS A L’ESPAI
  • Mesures de volum.
  • Volum del prisma i del cilindre.
 • COORDENADES CARTESIANES
Objectiu: Repàs dels continguts per començar el nou curs sense dificultat.
Categories:
Num. pàgs. : 56
Tamany: 20,5 x 19,5 cm
Enquadernat: Grapat