ISBN: 978-84-7887-901-4

Quadern de matemàtiques – Pas Matemàtiques sisé – Primària

Autor/s: Rosa Nadal Martí i Rosa Mª Martí
Quadern en valencià
de 11 a 12 anys

3,00

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

El quadern Pas Matemàtiques sisé curs de primària és un quadern de matemàtiques EN VALENCIÀ amb exercicis fonamentals per a preparar l’entrada a primer curs d’educació secundària. Solucionari inclòs.

Contingut del quadern de 6é primària:

 • Nombres naturals
 • Propietats de les operacions
 • Prioritats de les operacions
 • Nombres enters
 • Múltiples i divisors d’un nombre
 • Descompondre nombres en productes de factors primers
 • m.c.d  i  m.c.m.
 • Potències
 • Operar amb fraccions
 • Nombres decimals
 • Proporcions i percentatges
 • Mesures
 • Convertir magnituds incomplexes en altres de complexes i al revés
 • Unitats de magnitud: longitud, massa, capacitat, superfície
 • Perímetres de polígons i àrees de figures planes
 • Cossos geomètrics
 • Interpretar gràfics estadístics
Objectiu: Exercicis fonamentals per preparar l'entrada al curs següent.
Categories:
Num. pàgs. : 32
Tamany: 28x5 x 22 cm
Enquadernat: Grapat