ISBN: 978-84-7887-920-5

Nou-set quadern de matemàtiques objectiu 6è 1a part

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en Català
De 11 a 12 anys

4,20

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

L’ensenyament de les matemàtiques té la finalitat de desenvolupar la capacitat de raonament i la facultat d’abstracció aportant un conjunt de models i procediments d’anàlisi, càlcul i estimació que, aplicats en diferents contextos de la realitat, han de possibilitar la comprensió dels conceptes i el seu domini competencial per resoldre situacions i problemes.

Aquest quadern de matemàtiques de sisè curs de primària, el fet de que sigui complementari, dona la possibilitat de que els nens i les nenes treballin de manera individualitzada fent possible un procés d’aprenentatge adaptat el ritme de cada individu; són quaderns graduats que desperten les habilitats matemàtiques i la lògica.

Els dos quaderns de matemàtiques de sisè amb solucionari presenten els continguts del curs amb activitats que ajuden els nens a comprendre i assolir els conceptes bàsics de la matemàtica, l’aritmètica i la geometria.

Contingut del Quadern Nou-set de matemàtiques objectiu 6è de primària 1a part

 1. Nombres naturals
 2. Propietats de la suma
 3. Propietats de la multiplicació
 4. Operacions combinades
 5. Potències
 6. Arrels quadrades
 7. Divisibilitat
 8. Múltiples i divisors
 9. Criteris de divisibilitat
 10. Nombres primers
 11. Descomposició d’un nombre en factors  m. c. d.  i  m. c. m.
 12. Angles. Classificació d’angles.
 13. Mesurar angles: graus, minuts i segons
 14. Suma d’angles
 15. Suma dels angles d’un triangle
 16. Suma dels angles d’un quadrilàter
 17. Fraccions
 18. Fraccions equivalents
 19. Operacions amb fraccions
 20. Nombre mixt

La matemàtica és una disciplina necessària per a desenvolupar per al desenvolupament intel·lectual dels infants i per dotar-los d’una estructura mental sòlida; l’agilitat mental de la mecànica de les operacions i a la resolució de problemes fa que els nens puguin incorporar-se en el món social i laboral d’una manera eficient, aquest quadern de matemàtiques escolar en idioma en català pertany a la col·lecció de dos quaderns escolars de matemàtiques dedicats al curs de 6è de primària.

Són quaderns escolars de matemàtiques que estan graduats i pretenen mitjançant uns exercicis complets i comprensibles que els alumnes adquireixin els continguts del curs de 6è de primària en la matèria de les matemàtiques.

Objectiu: Adquirir els continguts de matemàtiques del 6è curs de primària.
Categories:
Num. pàgs. : 48
Tamany: 22 x 28,5 cm
Enquadernat: Grapat