Col·lecció quaderns matemàtiques – Nou set Càlcul – primària

Col·lecció en català
De 6 a 12 anys

20,80

Els quaderns de matemàtiques de primària Nou-set Càlcul són 16 quaderns de matemàtiques per a educació primària on es treballen les operacions de la suma, resta, multiplicació i divisió. Són quaderns per tota la primària, començant per la iniciació a la suma fins a fer tot tipus d’operacions amb números enters i decimals.

Aquesta col·lecció va acompanyada de la col·lecció  Nou-set Problemes que són 11 quaderns de matemàtiques per a educació primària de problemes per aplicar les operacions apreses en la col·lecció Nou-set Càlcul.

Permeten un treball individualitzat i respecten el ritme particular de nen i la nena.
En finalitzar el quadern hi ha un autocontrol on es pot comprovar els seus avenços.
A cada una de les pàgines hi ha exercicis amb dibuixos, en els quals s’amaga un cargol amb l’objectiu de potenciar la concentració i agilitat visual dels nens en la seva localització.

Categories: