Oferta!
ISBN: Varios

Col·lecció quaderns matemàtiques – Eso Matemáticas – secundària

Col·lecció en castellà
Més de 12 anys

36,00

Eso Matemáticas és una col·lecció de 36 quaderns d’exercicis de matemàtiques per a educació secundària que incorpora els objectius didàctics perquè siguin coneguts pels alumnes.

Cada quadern d’exercicis tracta d’una unitat concreta d’un contingut de matemàtiques, atenent principalment els procediments.

En alguns dels quaderns de la col·lecció, la dificultat en els continguts més importants està graduada en diferents nivells: quadern I, II, III, …

Els quadernets de matemàtiques poden ésser incorporats com a material complementari en funció de la temporalització d’objectius i continguts que s’hagin adoptat.

L’alumne/a practica l’autocorrecció i l’avaluació a cada pàgina i va prenent consciència del progrés.

El quadern inclou solucionari de les activitats.

Els títulos dels quaderns de matemàtiques de secundària Colección Eso Matemáticas són els següents:

 • nº1 Los números enteros
 • nº2 Divisibilidad
 • nº3 Fracciones y números decimales positivos
 • nº4 Números racionales
 • nº5 Números reales
 • nº6 Magnitudes y medidas I
 • nº7 Magnitudes y medidas II
 • nº8 Medidas de superficie y áreas
 • nº9 Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos
 • nº10 Problemas de la vida diaria I
 • nº11 Problemas de la vida diaria II
 • nº12 Problemas de la vida diaria III
 • nº13 Problemas de la vida diaria IV
 • nº14 Proporcionalidad I
 • nº15 Proporcionalidad II
 • nº16 Proporcionalidad III
 • nº17 Geometría plana
 • nº18 Problemas elementales de trazado gráfico
 • nº19 La proporcionalidad geométrica
 • nº20 Movimientos en el plano
 • nº21 Trigonometría
 • nº22 Funciones y gráficas I
 • nº23 Funciones y gráficas II
 • nº24 Polinomios I
 • nº25 Polinomios II
 • nº26 Ecuaciones y problemas I
 • nº27 Ecuaciones y problemas II
 • nº28 Ecuaciones y problemas III
 • nº29 Inecuaciones
 • nº30 Funciones y ecuaciones cuadráticas
 • nº31 Estadística elemental I
 • nº32 Estadística elemental II
 • nº33 Posibilidades y azar I
 • nº34 Posibilidades y azar II
 • nº35 Juegos y creatividad I
 • nº36 Juegos y creatividad II
Objectiu: Aprender matemáticas de los 4 cursos de la ESO
Categories:
Num. pàgs. : 20 cada quadern
Tamany: 24 x 17
Enquadernat: Grapado