ISBN: 9788478872008

Quadern de llengua – Puente lengua 6º – primària

Autor/s: Rosa N. Martí
Quadern en castellà
De 11 a 12 anys

3,00

El quadern de llengua “Puente Lengua – Sexto de primaria” és un quadern d’exercicis de llengua castellana bàsics de sisè curs de primària per a preparar el passo a primer curs de secundària.

Són exercicis de llengua fàcils i molt adequats per a nens i nenes de 12 anys per al repàs a l’estiu i per a l’ús dels mateixos en el primer trimestre del curs per a valorar el nivell de l’alumne/a.

El quadern inclou el solucionari dels exercicis.

El contingut del quadern PUENTE sexto lengua inclou exercicis de llengua per a nens de sisè de primària:

 • Conèixer i diferenciar el nom i l’adjectiu.
 • Diferenciar paraules derivades, compostes, sinònimes i antònimes.
 • Inventar i escriure una historieta a partir d’unes vinyetes.
 • Conèixer i aplicar correctament les normes d’accentuació.
 • Identificar, classificar i aplicar correctament els determinants.
 • Comprendre textos de característiques diverses.
 • Expressar-se correctament amb un vocabulari adequat.
 • Identificar, classificar i aplicar correctament els pronoms.
 • Reconèixer i aplicar paraules homòfones i polisèmiques.
 • Reconèixer i analitzar formes verbals: manera, temps, número i persona.
 • Redactar a partir d’una motivació.
 • Comprendre missatges de la vida quotidiana.
 • Reconèixer i classificar l’adverbi.
 • Conèixer i aplicar les normes ortogràfiques bàsiques: b, h, plurals (d, z), j, g, …
 • Saber escriure en llenguatge poètic amb una estructura bàsica.
 • Reconèixer, aplicar i diferenciar els enllaços: preposició i conjunció.
 • Adquirir seguretat en el maneig del diccionari.
 • Saber diferenciar el subjecte i el predicat.
 • Conèixer i distingir les diverses classes d’oracions.

Són quaderns de llengua castellana amb exercicis fàcils per a nens de primària.

Objectiu: Preparar el passo a primer curs d'educació secundària.
Categories:
Num. pàgs. : 32
Tamany: 26,5 x 19,5 cm
Enquadernat: Grapat