ISBN: 9788478871988

Quadern de Llengua – Pont – Sisè Primària

Autor/s: R. M. Martí
Quadern en català
De 11 a 12 anys

3,00

El quadern de llengua Pont Llengua Sisè de Primària és un quadern d’exercicis de llengua bàsics de sisè curs de primària per preparar el pas a primer curs de secundària.

Són exercicis de llengua fàcils i molt adequats per a nens i nenes de 12 anys per al repàs a l’estiu i per l’ús dels mateixos en el primer trimestre del curs per valorar el nivell del nen o nena.

El contingut inclou exercicis de llengua per a nens de sisè de primària:

 • El nom.
 • Determinant – nom – adjectiu.
 • Comprensió i expressió de textos diversos.
 • Utilització del diccionari.
 • Paraules derivades, primitives, polisèmiques i homòfones.
 • Prefixos i sufixos.
 • Paraules sinònimes, antònimes i compostes.
 • Els pronoms.
 • Producció de textos creatius a partir d’un dibuix.
 • Refranys i frases fetes.
 • Adverbis.
 • Rodolins.
 • Camps semàntics.
 • Les preposicions i les conjuncions.
 • Sentit propi i figurat de les frases.
 • L’oració: subjecte, predicat, complements…
 • Normes ortogràfiques bàsiques: Accentuació i accent diacrític. L’apòstrof. Plurals. Contraccions. Essa sonora i essa sorda. Vocal neutra. Ús de: j/g; p/b; t/d; c/g; b/v…
Objectiu: Repàs dels continguts per començar el nou curs sense dificultat.
Categories:
Num. pàgs. : 32
Tamany: 26,5 x 20 cm
Enquadernat: Grapat