ISBN: 9788478875009

Quadern de llengua – Pont Segon ESO – Secundària

Autor/s: Josep Maria Bru Roig
Quadern en català
De 13 a 14 anys

6,00

El quadern de llengua Pont Llengua Segon de Secundària és un quadern d’exercicis de llengua bàsics de segon curs de secundària per preparar el pas a tercer curs de secundària.

Són exercicis de llengua fàcils i molt adequats per a nens i nenes de 14 anys per al repàs a l’estiu i per l’ús dels mateixos en el primer trimestre del curs per valorar el nivell del nen o nena.

El contingut del quadern pont segon inclou exercicis de llengua de segon de secundària:

 • TIPOLOGIES TEXTUALS
  • Exposició
  • Argumentació
  • Instrucció
  • Predicció
  • La notícia
  • Descripció
  • El text publicitari
 • LÈXIC
  • Sinònims i antònims
  • Hiponímia i hiperonímia
  • Locucions i frases fetes
  • La comparació
  • Proverbis i refranys
  • Metàfora
  • Polisèmia
  • Homonímia
 • GRAMÀTICA
  • El verb
  • Les formes no personals del verb
  • El pronom
  • Els determinants
  • L’adverbi
  • La preposició i la conjunció
  • L’oració: Subjecte i predicat
  • El sintagma nominal
  • El sintagma verbal: Complements
 • ORTOGRAFIA
  • L’accentuació
  • L’apòstrof i la contracció
  • La ela geminada (l·l) i la hac (h)
  • j/g, x/ix, tx/ig
  • b/v
  • Essa sonora i essa sorda
  • p/b, t/d, c/g
  • r/rr
Objectiu: Repàs dels continguts per començar el nou curs sense dificultat.
Categories:
Num. pàgs. : 56
Tamany: 20,5 x 19,5 cm
Enquadernat: Grapat