ISBN: 9788478873692

Quadern de Llengua – Pont – Quart Primària

Autor/s: R. M. Martí
Quadern en català
De 9 a 10 anys

3,00

El quadern de llengua Pont Llengua quart de Primària és un quadern d’exercicis de llengua bàsics de quartè curs de primària per preparar el pas a cinquè curs de primària.

Són exercicis de llengua fàcils i molt adequats per a nens i nenes de 10 anys per al repàs a l’estiu i per l’ús dels mateixos en el primer trimestre del curs per valorar el nivell del nen o nena.

El contingut del quadern pont quart inclou exercicis de llengua per a nens de quart de primària:

Continguts

 • El nom: classes.
 • Concordança: det. – nom – adj.
 • El verb.
 • Pronoms personals.
 • Ús de connectors.
 • Separació i classificació sil·làbica.
 • L’oració.
 • Mots sinònims, antònims, compostos.
 • Mots primitius i derivats.
 • Frases fetes, onomatopeies.
 • Prefixos i sufixos.
 • Comprensió i producció de textos.
 • Normes ortogràfiques bàsiques:
 • Majúscules
 • Apostrofació
 • Contracció
 • Accentuació
 • Diftongs
 • Dígrafs
  • r/rr; c/gu; tj/tg; mb/mp/nv; s/ss/c/ç; s/z
Objectiu: Repàs dels continguts per començar el nou curs sense dificultat.
Categories:
Num. pàgs. : 32
Tamany: 26,5 x 20 cm
Enquadernat: Grapat