ISBN: 978-84-7887-900-7

Quadern de Llengua – Pas Llengua Sisé – Primària

Autor/s: Rosa Nadal Martí i Rosa Mª Martí
Quadern en valencià
De 11 a 12 anys

3,00

A l’Editorial Nadal, oferim un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

El quadern Pas Llengua ssisé curs de primària és un quadern de llengua valenciana amb exercicis fonamentals per a preparar l’entrada a primer curs d’educació secundària. Amb solucionari inclòs.

Contingut del quadern de 6é primària:

 • Identificar la prosa i el vers
 • Diferenciar text narratiu d’un descriptiu
 • Redactar un text descriptiu (retrat)
 • Noms i adjectius
 • Sons vocàlics
 • Interpretar un text instructiu
 • L’ús d’afixos
 • Determinants i pronoms personals
 • Normes d’accentuació
 • Dígrafs
 • Sintagmes nominals i els nuclis
 • Prefixos i sufixos per formar derivats i antònims
 • El significat d’un mot i de frases fetes
 • Paraules sinònimes, polisèmiques i homòfones
 • Pronoms forts i febles
 • Sons i grafies de la esse sonora i la esse sorda
 • Els adverbis
 • Identificar ritme d’un vers
 • Els plurals, b/v,  g/j,  p/b,  t/d…
 • Formes verbals
 • Preposicions i conjuncions
 • Les oracions: subjecte, predicat i complements
Objectiu: Exercicis fonamentals per preparar l'entrada al curs següent.
Categories:
Num. pàgs. : 32
Tamany: 28,5 x 22 cm
Enquadernat: Grapat