ISBN: 9788478876051

Quadern de lectoescriptura – Lectoescritura 4 – infantil

Autor/s: Rosa Nadal
Quadern en castellà
De 4 a 6 anys

3,00

El quadern d’activitats “Lectoescritura 4” pertany a un mètode de lectoescriptura compost per deu quaderns que poden desfer-se en fitxes de lectoescriptura infantil. Conté activitats per al desenvolupament de la lectoescriptura, es treballen les lletres n, l, p, m i d tant en majúscules com en minúscules dins d’un context on hi ha paraula i imatge, aquest mètode potencia el desenvolupament de la lectoescriptura, la seva adquisició i domini.

 • La col·lecció “Lectoescritura” és una col·lecció de deu quaderns de lectoescriptura que contenen unes activitats bàsiques per a l’aprenentatge de la lectura i escriptura. Les seves activitats han estat seleccionades i seqüenciades per a permetre tant un treball individual com col·lectiu.

Seqüència dels quaderns:

 1. “Las letras vocales: i, u”
 2. “Las letras vocales: a, e”
 3. “Las letras vocales: a, e, i, o, u”
 4. “Las letras consonantes: n, l, p, m, d”
 5. “Las letras consonantes: t, s, b, v, f”
 6. “Las letras consonantes y dígrafos: h, ch, z, c, ñ, ll, j, g”
 7. “Sílabas inversas: as, es, is,… ; an, en, in,…”
 8. “Últimas grafías y dígrafos: r, rr, gue, que, x, k”
 9. “Sílabas mixtas y trabadas”
 10. “Últimas dificultades lectoras”
Objectiu: Lectoescriptura, les lletres consonants: n, l, p, m, d
Categories:
Num. pàgs. : 24
Tamany: 26,5 x 19,5 cm
Enquadernat: Grapat