ISBN: 9788478876457

Quadern de Lectoescriptura 4 – infantil

Autor/s: Rosa Nadal Martí
Quadern en català
De 4 a 6 anys

3,00

El quadern d’activitats “Lectoescriptura 4” pertany a un mètode de lectoescriptura compost per deu quaderns que poden desfer-se en fitxes de lectoescriptura infantil. Conté activitats per al desenvolupament de la lectoescriptura, es treballen les lletres n, l, p, m i d tant en majúscules com en minúscules dins d’un context on hi ha paraula i imatge, aquest mètode potencia el desenvolupament de la lectoescriptura, la seva adquisició i domini.

Es treballa el grafisme de cada lletra dins de paraules, l’observació i la lectura.

La col·lecció de quaderns Lectoescriptura és una col·lecció de deu quaderns amb exercicis de lectoescriptura infantil que estan graduats seqüenciats que contenen unes activitats bàsiques per a l’aprenentatge de la lectura i escriptura. Són quaderns amb activitats de lectoescriptura 3 anys, activitats de lectoescriptura 4 anys i activitats de lectoescriptura 5 anys.

Seqüència dels quaderns de la col·lecció Lectoescriptura – infantil:

  • 1. Les lletres vocals: i, u
  • 2. Les lletres vocals: a, e
  • 3. Les lletres vocals: a, e, i, o, u
  • 4. Les lletres consonants: n, l, p, m, d. Sons de la vocal e.
  • 5. Les lletres consonants: t, s, b, v, f. Sons de les vocals e, o.
  • 6. Les lletres consonants i els dígrafs: h; z, s; x, ix,; ll, ny; j, g.
  • 7. Síl·labes inverses: as, es, is, … ; an, en, in, …
  • 8. Últimes grafies i els dígrafs: r, rr; g, gu; k, c, qu; s, ss, c.
  • 9. Síl·labes mixtes i travades.
  • 10. Últimes dificultats lectores.
Objectiu: Desenvolupament de la lectoescriptura, la seva adquisició i domini.
Categories:
Num. pàgs. : 24
Tamany: 26,5 x 20,5 cm
Enquadernat: Grapat