Col·lecció quaderns Lectoescriptura – infantil

Col·lecció en català
De 4 a 7 anys

30,00

La col·lecció de quaderns Lectoescriptura és una col·lecció de deu quaderns amb exercicis de lectoescriptura infantil que estan graduats seqüenciats que contenen unes activitats bàsiques per a l’aprenentatge de la lectura i escriptura. Són quaderns amb activitats de lectoescriptura 3 anys, activitats de lectoescriptura 4 anys i activitats de lectoescriptura 5 anys.

També es poden utilitzar com a fitxes de lectoescriptura primària a primer curs de primària per consolidar la lectoescriptura.

Aquests quaderns d’activitats contenen exercicis per iniciar l’aprenentatge de la lectoescriptura i consolidar-la utilitzant un plantejament i metodologia els pilars són:

 • la imatge,
 • l’observació,
 • el joc i
 • la manipulació (adhesius).

Mitjançant la lectura d’imatges es fa possible que els nens coneguin noves imatges, noves paraules i practiquin les importants associacions: imatge-paraula oral i paraula oral-paraula escrita (lletres majúscula i minúscula).

Amb l’observació arriben a la conversa i a la identificació (adhesius) de les imatges per acabar finalment en petits textos, després de superar les dificultats en la lectoescriptura.

Les seves il·lustracions possibiliten tota mena de motivacions i observacions d’una manera lúdica, ja que els quaderns contenen adhesius que s’ha de relacionar amb els dibuixos i paraules d’una manera senzilla i fàcil.

 

Seqüència dels quaderns de la col·lecció Lectoescriptura – infantil:

 • 1. Les lletres vocals: i, u
 • 2. Les lletres vocals: a, e
 • 3. Les lletres vocals: a, e, i, o, u
 • 4. Les lletres consonants: n, l, p, m, d. Sons de la vocal e.
 • 5. Les lletres consonants: t, s, b, v, f. Sons de les vocals e, o.
 • 6. Les lletres consonants i els dígrafs: h; z, s; x, ix,; ll, ny; j, g.
 • 7. Síl·labes inverses: as, es, is, … ; an, en, in, …
 • 8. Últimes grafies i els dígrafs: r, rr; g, gu; k, c, qu; s, ss, c.
 • 9. Síl·labes mixtes i travades.
 • 10. Últimes dificultats lectores.
Objectiu: Aprenentatge de la lectoescriptura mitjançant la imatge, l'observació, el joc, la comparació i la manipulació.
Categories:
Enquadernat: Grapat