Col·lecció quaderns escriptura PAL – Primeres Lletres – infantil

Col·lecció en català
De 3 a 5 anys

6,00

Primeres Lletres és una col·lecció de tres quaderns de cal·ligrafia d’Editorial Nadal que inicien als nens i nenes a la primera escriptura amb la lletra de PAL (majúscules).

El contingut dels quaderns de la col·lecció Primeres Lletres – Pal:

  1. Grafisme i Lletres vocals A, E, I, O, U.  Onomatopeies i paraules de dues vocals: OU, AI, UI, UA, AU.
  2. Paraules, lletres vocals i consonants: N, L, M, T, F, V.
  3. Paraules, lletres vocals i consonants: D, P, B, C, R, S, J, G.

La finalitat d’aquesta col·lecció de tres quaderns Primeres Lletres és doble:

  • Poc a poc el nen i la nena va adquirint un bon domini de la mà, i per tant, un bon traç (grafisme).
  • Els dibuixos que hi ha al costat de cada paraula fan que el nen/a asociï la grafia i el so amb el dibuix, adquirint una memòria visual que li farà més fàcil la lectura.

 

Objectiu: Adquirir un bon domini de la mà i un bon traç. Asociar la grafia amb el so.
Categories:
Enquadernat: Grapat