Orto fácil, quaderns d’ortografia catalana per nens de primària

Els quaderns d’ortografia Orto fàcil de l’Editorial Nadal, són una col·lecció de sis quaderns dedicats a l’ensenyament de l’ortografia catalana per a l’alumnat d’educació primària de 6 a 12 anys.

Són quaderns graduals on pretenen que l’alumne pugui treballar de manera individual amb exercicis bàsics, fàcils i que amb comprensió lectora adequada els ajudi a adquirir els continguts ortogràfics de cada curs.

Els dos primers cursos estan destinats a introduir als petits escolars perquè pugui escriure correctament el vocabulari de l’edat que li pertoca, en la segona etapa és a dir els quaderns d’ortografia 3, 4, 5 i 6 es reforcen i es fixen els continguts ortogràfics amb exercicis que pretenen que els nens i nenes pensin i raonin perquè s’escriu d’una manera i no d’una altra, a poc a poc els nens arriben a deduir les normes ortogràfiques i d’aquesta manera poden escriure correctament.

Estem davant d’una col·lecció de quaderns ortogràfics excel·lent per a poder fer un bon domini de la llengua catalana, és material fet per docents per a traspassar les aules, és material àgil, deductiu, evolutiu, i sobretot pedagògic segons cada edat adequada.

L’ortografia per els nens

L’ortografia és la part de la gramàtica que es dedica a l’estudi i la normativització de les formes correctes d’escriure les paraules d’una llengua. El domini d’aquesta disciplina és crucial per a qualsevol persona que vulgui comunicar-se eficaçment per escrit, ja que permet transmetre el missatge de manera clara i precisa, sense deixar lloc a dubtes o malentesos. En aquest escrit de 1500 paraules, explorarem la importància de dominar l’ortografia i les raons per les quals és necessari fer-ho.

En primer lloc, cal tenir en compte que l’ortografia és una part fonamental de la comunicació escrita. Les paraules són la base de la llengua, i la seva correcta grafia és essencial perquè el missatge que es vol transmetre arribi al receptor de manera adequada. Sense una ortografia correcta, les paraules poden perdre el seu sentit, ser interpretades de manera diferent a la desitjada, o fins i tot no ser compreses en absolut. Per exemple, una sola lletra mal escrita pot canviar completament el significat d’una paraula, com passa amb “casa” i “caça”, “botó” i “bató”, o “marc” i “marx”. En aquest sentit, l’ortografia és la clau per a la precisió i la comprensió de la comunicació escrita.

A més, el domini de l’ortografia té efectes positius en altres àmbits de la vida. Per exemple, una persona que escriu bé sol ser percebuda com a més intel·ligent, educada i culta. Això pot ser important en molts contextos, com ara en les relacions laborals, acadèmiques o socials, on la imatge que es transmet és un factor important per a establir la confiança i el respecte dels altres. D’altra banda, el domini de l’ortografia també pot tenir un impacte en la salut mental, ja que escriure bé pot ajudar a reduir l’estrès i l’ansietat associats amb la comunicació escrita deficient.

No obstant això, tot i la importància de l’ortografia, moltes persones tenen dificultats per escriure bé. Això pot ser degut a diverses raons, com ara la manca de formació, la dislèxia o altres trastorns de l’aprenentatge, o simplement per la falta d’interès o motivació. En aquests casos, és rellevant buscar ajuda per superar les dificultats i millorar la competència ortogràfica.
Per aconseguir aquesta millora, és imprescindible practicar. La pràctica és fonamental per a adquirir un bon nivell d’ortografia, ja que permet interioritzar les regles ortogràfiques i habituar-se a escriure de manera correcta. Així, és rellevant llegir i escriure amb regularitat per a millorar l’ortografia.

A l’Editorial Nadal, ofereixen un material didàctic i pedagògic d’alta qualitat amb una capacitat de recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge, dins d’un context educatiu, estimulant la funció dels sentits per accedir de manera fàcil a l’adquisició de conceptes habilitats, actituds o destreses.

manualitats-rosa-sant-jordi

4 manualitats: Rosa Sant Jordi

A Nadal Edarca considerem que regalar una rosa per Sant Jordi és regalar amor, amistat, alegria, admiració… Per tant, què millor que fer nosaltres mateixos unes manualitats que entregarem a aquelles

Llegir més »