Accedeix

Cistella

No hi ha productes a la cistella.

Avis legal

En EDITORIAL NADAL-ARCADA, S.L. li hem sol·licitat que ens comuniqui alguns de les seves dades personals per a poder donar curs a la relació que mantenim totes dues parts, i per a poder fer altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades:


Informació per a donar Compliment a la Llei 34/2002 d'onze de Juliol (Art. 9 i 10)

Raó social: Editorial Nadal-Arcada, S.L.
CIF: B43619436
Adreça: Carrer Fusters núm. 61, Pol. Ind. Valls. 43800 Valls – Tarragona
Persona de contacte: Ramón Pallarés
Telèfon: 977600208
E-mail: ramon@nadaledarca.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona. Tom 1599 de Soc., foli 144, fulla T-20973, inscripció 1a


Política de Propietat Intel·lectual

Editorial Nadal-Arcada, S.L. (Editorial Nadal Edarca, d'ara endavant) no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que apareix en les pàgines d'Internet d'editorialaledarca.com. Amb els límits establerts en la llei, Editorial Nadal Edarca no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines web de nadaledarca.cat poden estar elaborats pel personal d'Editorial Nadal Edarca. Per tant, el seu contingut i informació no vincula a Editorial Nadal Edarca, ni constitueix oficialment les seves opinions, perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet d'Editorial Nadal Edarca poden contenir enllaços a altres pàgines de tercers que Editorial Nadal Edarca no pot controlar, per tant, Editorial Nadal Edarca no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en les pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en editorialaledarca.com són propietat exclusiva d'Editorial Nadal Edarca o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, magatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de ser amb el consentiment exprés deEditorial Nadal Edarca.


Política de Privacitat

Quan requerim obtenir informació per part seva, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de manera expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporats a les nostres bases de dades per al seu posterior tractament conforme al que s'estableix en el RGPDEU i amb les finalitats que li detallem en la INFORMACION DETALLADA DE PROTECCION DE DADES. La nostra empresa tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPDUE) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE). EDITORIAL NADAL- ARCADA, S.L. es compromet a no cedir ni vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, sent aquesta Societat l'única propietària de les bases de dades generades. Així mateix EDITORIAL NADAL- ARQUEJADA, S.L. gestionarà l'exercici dels seus drets tal com exposem en la INFORMACION DETALLADA DE PROTECCION DE DADES. L'usuari podrà revocar el consentiment prestat dirigint-se a EDITORIAL NADAL- ARCADA, S.L. per les vies de comunicació que li indiquem en la INFORMACION DETALLADA DE PROTECCIÓ DE DADES. EDITORIAL NADAL-ARCADA, S.L. adopta els nivells de seguretat requerits pel citat RGPDUE i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari. EDITORIAL NADAL-ARCADA, S.L. podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi d'aquesta. Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EDITORIAL NADAL-ARCADA, S.L. no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari. La nostra política respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre i les que puguin resultar del seu interès o facin referència a les consultes i/o compres realitzades. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.


Condicions legals

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són:

 1. Acceptació de les Condicions Legals de Contractació
  El domini nadaledarca.cat pertany a Editorial Nadal-Arcada, S.L. Mitjançant l'acceptació del present contracte (a través de l'activació del clic), l'usuari declara: Ser una persona major d'edat i amb capacitat per a contractar, i que ha llegit i accepta les presents Condicions Legals. Aquestes condicions legals (d'ara endavant, “les Condicions Legals”), regulen la relació jurídica que sorgeixen dels processos de contractació realitzats entre els usuaris (d'ara endavant, “els Usuaris”) i la pàgina Web situada en la URL (http:// nadaledarca.cat), propietat de Ed.Nadal-Arcada. S.L. Els Usuaris accepten les Condicions Legals des de l'instant que utilitzin (consultin, visitin, etc…) o contractin qualsevol servei. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris. Editorial Nadal Edarca posa a la disposició d'aquest un número de telèfon +34 902 60 02 02 i l'adreça d'e-mail info@nadaledarca.cat, perquè puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Legals.

 2. Lleis aplicables
  Les presents Condicions Legals estan subjectes al que es disposa en la Llei 7/1998 de 13 d'abril, sobre les Condicions Generals de Contractació, en la Llei 26/1984 de 19 de Juliol, Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, i la Llei 34/2002 d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic.

 3. Política de l'ús del servei i responsabilitats
  Editorial Nadal Edarca no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerat per qualsevol mena de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a causa de la indisponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat. Editorial Nadal Edarca no es fa responsable del contingut dels enllaços en altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden ser contractats per aquesta. L'usuari manifesta conèixer que la informació facilitada per Editorial Nadal Edarca a través dels seus apartats o serveis, no té caràcter vinculativo o legal i únicament s'ofereix a efectes informatius.

 4. Modificació de les Condicions Legals
  Editorial Nadal Edarca podrà modificar les Condicions Legals sense prèvia notificació als usuaris, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través d'Editorial Nadal Edarca. En tot cas, abans d'utilitzar els serveis, es podran consultar les Condicions Legals.

 5. Compliment de la propietat intel·lectual
  Els continguts subministrats per Editorial Nadal Edarca estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d'Editorial Nadal Edarca o de les persones físiques o jurídiques que la formen. Mitjançant l'adquisició d'un servei, Editorial Nadal Edarca no confereix al adquiridor cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, reservandose Editorial Nadal Edarca tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part d'Editorial Nadal Edarca. L'usuari no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s'estan, a més del contingut inclosos en www.nadaledarca.cat, els seus logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

 6. Legislació aplicable i jurisdicció competent
  Les presents Condicions Legals regiran i interpretaran d'acord amb les lleis del regne d'Espanya.

 7. Notificacions
  Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que s'hagin d'efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Legals hauran de realitzar-se per escrit i es lliuraran a mà o seran enviades per correu certificat.